Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju,Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.


Okres realizacji: 01.03.2017 – 30.06.2019


Odbiorcy: 150 studentów ostatnich dwóch semestrów studiów stacjonarnych I stopnia Wydziału Ekonomicznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, z kierunków: ekonomia, zarządzanie, turystyka i rekreacja.


Cel główny projektu: Uzupełnienie i rozwinięcie kompetencji 150 studentów Wydziału Ekonomicznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie kierunków: ekonomia, zarządzania oraz turystyka i rekreacja.


Działania w projekcie:


Zajęcia warsztatowe w zakresie:


 • Zarządzanie czasem - 16h
 • Komunikacja interpersonalna - 16h
 • Negocjacje - 24h
 • Praca w grupie - 16h
 • Asertywność - 16h
 • Zarządzanie zespołem - 16h
 • IT – zarządzanie systemami baz danych i informacjami - 40h
 • Język obcy branżowy – 60h (do wyboru język: angielski, niemiecki, włoski, hiszpański) – w ramach projektu zapewniamy 1 podejście do egzaminu państwowego z wybranego języka na poziomie minimum B2 

Dodatkowe zajęcia warsztatowe realizowane we współpracy z pracodawcami w zakresie kompetencji zawodowych (po 2 tematy dla 1 osoby, każdy po 28h), w zakresie:


 • dokumentacyjna i finansowo – księgowa obsługa firmy
 • obsługa kadrowo – płacowa
 • obsługa procesu sprzedaży
 • zarządzanie relacjami z klientem
 • wsparcie procesu zarządzania nieruchomościami
 • systemy wsparcia biur podróżyzarządzanie cenami produktów turystycznych

Dodatkowe zajęcia projektowe – 40h na osobę:


 • CIT, PIT, VAT
 • Lean management
 • Pilot/animator wycieczek
 • Zarządzanie i wycena nieruchomości

 


Działania w projekcie dla studentów Wydziału Ekonomicznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie są całkowicie bezpłatne!